Информация

Безопасност
Инструментите, който предлага фирма "Вълков-Инженеринг" ЕООД, се разработват и конструират съгласно най-новите технологии за производство на режещи инструменти.

Тези качествени инструменти осигуряват:

 • Оптимална защита срещу нещастни случай
 • Високо качество на работата
 • Икономия при употребата им

В зависимост от приложението, различните инструменти се предлагат за:

 • Работа при режим ръчно подаване
 • Работа при режим механично подаване

Инструментите за работа при режим ръчно подаване се конструират така, че да се постигне, за целите на определена степен сигурност, следното:

 • Намаляване на нараняванията, следствие от контакт с въртящ се инструмент
 • Намаляване на риска от обратен удар на обработваната дървена заготовка

С цел максимизиране на безопасността на дърворежещите инструменти по време на работа с тях и намаляване на риска от нараняване на потребителя са създадени специални международни стандарти EN 847-1:1997; EN 847-2:2001.
Инструменти, подлежащи на тест, носят получения знак за успешно преминат тест.

Ръчно подаване
Под ръчно подаване, съгласно EN 847-1 и EN 847-2 се разбира поддържането и направлението на заготовки, инструменти и машини.
Инструментите за ръчно подаване отговарят на съответните изисквания за безопасност, особено що се отнася до максималната проекция на режещия зъб и стойностите за обратен удар. Съгласно Европейската норма EN 847-1 и EN 847-2, инструментите ни се обозначават с "MAN". Те се маркирани и с препоръчителни обороти (RPM), например:
n=5 000 - 8 000 min-1.
Инструментите за ръчно подаване (MAN) могат да се използват и за механично подаване.

Механично подаване
Механичното подаване, съгласно EN 847-1 и EN 847-2 засяга подавателен механизъм за заготовка или инструменти, който е интегриран в машината, и с който, заготовката и инструмента биват механично направлявани или поддържани по време на обработката.
Инструментите за механично подаване отговарят на съответните изисквания за безопасност за такива инструменти. Съгласно Европейската норма EN 847-1 и EN 847-2, инструментите се обозначават с "MEC". Те са маркирани и с препоръчителните обороти (RPM), например:
n=12 000 min-1.
Не е позволено използването на инструменти за механично подаване (MEC) в режим ръчно подаване.

Таблица 1Качества на повърхнината
Следните фактори са от значение за качеството на повърхнината:

 • Посока на подаване съгласно структурата на дървото
 • Материал на режещия зъб
 • Геометрия на режещия зъб
 • Подрязването с директно влияние на скоростта на рязане и оборотите

Грапавост на повърхнината
За грапавостта е важно, както следва:

 • Скорост на подаване на зъб с директно влияние на скоростта на подаване, оборотите и броя на зъбите
 • Режещия диаметър
 • Концентричността

Скорост на рязане (таблица 1)

Скоростта на рязане (Vs) в пътят, който режещия зъб изминава за 1 секунда (m/s). Тя се изчислява по следната формула:
Vs=(D x π x n) / (1000 x 60), [m/s]
където :
D= диаметър на инструмента [mm]
π= число на Лудолф [3.141592]
n= обороти [RPM (min-1)]

Приблизителни стойности за скорост на рязане:

Материал фрези
HS
Vs[m/s]
фрези
HW
Vs[m/s]
Меко дърво 50-80 60-90
Твърдо дърво 40-70 50-90
Шперплат   60-90
Дървесни плоскости   60-90
Твърди фазерни плоскости   40-70
Ламинирани плоскости   40-70


Диапазон на скоростта ( таблица №1 + №2)
Таблица 2
Нашите инструменти са маркирани с правилната максимална скорост или препоръчвания скоростен диапазон. Скоростите са определени така, че скоростта на рязане не е над 90m/s за механично подаване MEC и винаги е между 40m/s и 70m/s за ръчно подаване MAN. Това не важи за циркулярни триони и HW дробилни глави.

Скорост на подаване на зъб
От скоростта на подаване на зъб се получава дълбочината на рязане и ширината на вълните на грапавостта, която по принцип се създава при ротационна повърхностна обработка. Колкото по-малки са ширината между вълните и дълбочината на вълните, толкова по-финна и гладка е повърхността. Повърхността ще бъде оптически по-добра. Скоростта на подаване на зъб fz може да бъде изчислена по следната формула:
fz= ( Vf x 1000) / (n x z ), [mm],
където:
Vf = скорост на подаване [m/min]
z= брой зъби;
n= обороти [RPM (min-1)]

За калкулиране на ширината на вълната Wb на грапавостта, броя зъби трябва да бъде намален до z=1.
Скорост на подаване на зъб за рязане:
     fz   0.3 - 0.8 mm - финна обработка
          0.8 - 2.5 mm - обработка финиш
          2.5 - 5.0 mm - груба обработка
Режещ диаметър
Режещия диаметър има индиректно пропорционално влияние върху дълбочината на вълната Wt , която значително влияе на оптическия вид на повърхността. Дълбочината на вълната е изчислена със следната формула:
Wt= fz2 / 4x D [mm],
където:
fz= скорост на подаване на зъб [mm]
D= режещ диаметър [mm]

Скорост на подаване
Скоростта на подаване Vf зависи от ротационната скорост, броя зъби и скоростта на подаване на зъб. Обикновено изискваната скорост на подаване се изчислява емпирично (по пътя на опита), т.е. за да се намали времето за обработка се определя средната стойност и след това скоростта на подаване се увеличава дотогава, докато се получава добра повърхност. Приблизителните стойности могат да се изчислят по следната формула:
Vf = ( fz x z x n ) / 1000 [m/min],
където:
fz= скорост на подаване на зъб [mm]
z= брой зъби
n= обороти [RPM (min-1)]

Средна дебелина на дървената стърготина
Средната дебелина на дървената стърготина hm зависи от подаването на зъб, дълбочината на рязане и диаметъра на инструмента. Тя може да се изчисли по следната формула:

hm= fz x / a/ D [mm],
където:
fz= подаване на зъб [mm]
D= режещ диаметър [mm]
a= дълбочина на рязане [mm]

Приблизителни стойности за средна дебелина на дървена стърготина:
Масивно дърво, надлъжно рязане = 0.2 - 0.8 mm
Масивно дърво, напречно рязане  = 0.1 - 0.3 mm
Шперплат                                          = 0.3 - 0.8 mm
MDF плоскости                                  = 0.2 - 0.6 mm
Дървесни плоскости                        = 0.2 - 0.6 mm