Продукти / Фрези със запоени HW пластини / 1760 - Фреза спирална за хобеловане

1760 - Фреза спирална за хобеловане

Фреза спирална за хобеловане

Приложение:
Фрезовия инструмент се използва за хобеловане на плоски детайли с висока скорост на подаване, при което се получава много добра повърхнина на фрезования детайл.
Машина:
Използва се на фрезови машини.
Техническа информация:
Фрезата е със запоени HW режещи пластини разположени спирално на тялото.
Вътрешния диаметър на фрезовия инструмент, "d", може да бъде изработен от 30 до 40 mm.