1055 - Фреза профилна

Фреза профилна

Приложение:
За фрезоване на профили по индивидуално задание на клиента.
Машина:
Инструмента се закрепва посредством отвора му върху шпиндела на универсални дървообработващи машини или четиристранно обработващи машини.
Техническа информация:
Вътрешния диаметър на фрезовия инструмент може да бъде изработен „d” от 30 до 50mm.
Фрезата е със запоени режещи пластини с аксиален ъгъл на рязане 00 (право рязане) или с едностранен аксиален ъгъл 5 70 (изтеглящо рязане):
- HS за меко дърво.
- HW за твърдо дърво и MDF.
Минимална дълбочина на профила “P”=5mm.
D.100 - n.6000 – 9000min-1; D.120 - n.4800 – 8500min-1;
D.140 - n.5500 – 8100min-1; D.160 - n.5200 – 8000min-1;
D.180 - n.4700 – 8000min-1; D.200 - n.4300 – 7500min-1;